ช่วยกันเพิ่มช่องทาง ข้อมูล ข่าวสาร-สาระความรู้ ให้กับพี่น้องชาวแรงงานนอกระบบ
"รู้ลึก รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน...ไม่โดนเขาหลอกให้ช้ำใจ"
"รอโหลดซักกะเดี๋ยว..ตะเอง"


. . . สวัสดีครับ . . .
ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน . . . Welcome to . . .
. . . แ ร ง ง า น น อ ก ร ะ บ บ . . . ร่วมด้วยช่วยกัน . . . ขอขอบพระคุณเจ้าของclipภาพถ่ายและบทความทุกๆท่านที่กรุณาเอื้อเฟื้อแบ่งปัน . . .น้ำใจซื้อขายไม่ได้ แต่น้ำใจให้กันได้...อิอิ

@ ปู้นนน...!!! คนเมืองใต้เจียงใหม่ของหมู่เฮาลงไปตางปู๊นนน..... @ 2กุมภา..กาเบอร์ 15 ทั้ง ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย


PlayListนี้ เริ่มต้นด้วย "เล่าเรื่อง ตาดูดาวเท้าติดดิน" เรียงลำดับตั้งแต่ ตอนแรก ถึง ตอนปัจจุบัน ..ท้ายเพลย์ลิสท์เป็นคลิป "เมื่อศาลรัฐธรรมนูญกระทำขัดรัฐธรรมนูญ : จะทำอย่างไร?" วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล (สยามซิตี้เดิม) คลิปนี้..วิทยากร รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความคิดเห็นเริ่มนาที 0:14:24
คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...
หรือคลิกที่นี่.. @ AsiaUpdate "เล่าเรื่อง ตาดูดาวเท้าติดดิน"

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

6... กองทุนเงินหาย 100 ล้าน


กองทุนเงินหาย 100 ล้าน

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.30-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องประชุมกรมการจัดหางาน ชั้น 10 กระทรวงแรงงาน และเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าประชุมร่วมในฐานะกรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)

ฟังแล้วเท่เป็นบ้าแต่ค่าเดินทางไม่มีซักบาท แถมเงินกองทุนของผู้รับงานไปทำที่บ้านยังหายไป 100 ล้านบาท เหตุผลเพราะใช้เงินไม่เป็น

ฟังแล้วงง???????? สะใจหรือยังพ?????????? เรื่องแบบนี้มันควรได้รับรู้มาก่อนแล้ว เพราะเรามีตัวแทนเข้าไปอยู่ด้วย อย่างน้อยก็จะได้ช่วยก้น ทำอะไรซักอย่างก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆ เงินที่หายไปคิดไวๆนำไปใส่ ม.40 ยังดีเสียกว่าถูกยึดเข้าคลัง ปัจจุบันกองทุนนี้เหลือแค่ 30 ล้านช่วยคนทั้งประเทศ

พี่น้องคิดอย่างไร? กองทุนนี้เป็นกองทุนผู้รับงาน เพราะฉะนั้นมันควรโยกไปใส่ทุนประเดิม ม.40 ได้ คิดเองแบบไม่ใช่นักคณิตศาสตร์ ว่าน่าจะทำได้ ถ้าเกิด ขบวนการผลักดันของพี่น้องแรงงาน ทีมนโยบายโสงเสียงหน่อย

1. สถานการณ์คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามแนวทางที่กระทรวงการคลังเสนอ คือ ให้กรมการจัดหางานปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและให้นำเงินกองทุนจำนวน 100 ล้านส่งคืนคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินภายใน 90 วันหลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติๆเมื่อวันที่ 12 ม.ค.53

2. มีงบประมาณ 2,280,000 บาท สำหรับให้ผู้รับงานกู้ในปี 53 ตั้งเป้าการให้กู้ไว้ 76 กลุ่มทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปัจจุบันอนุมัติไปแล้ว 10 กลุ่มเป็นเงิน 500,000 บาท

3. แก้ไขระเบียบการรวมกลุ่มจากเดิม 10 คนให้เหลือ 5 คนข้อนี้ใช้ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 53

4. ให้ปรับลดดอกเบี้ยลงจากเดิมร้อยละ 5 บาท/ปี เหลือร้อยละ 3 บาท/ปี กำลังอยู่ในขั้นตอนแก้ไขรายละเอียดยังใช้ไม่ได้

5. กรณีผู้ผิดนัดชำระเงินกู้ ให้คิดดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 บาท/ปีนับจากวันบอกเลิกสัญญากู้

6. มีลูกหนี้ค้างชำระจำนวน 6 กลุ่ม อยู่ระหว่างดำเนินคดี 1 ราย มีเงินค้างชำระจำนวน 97,724 บาท ที่เหลือกำลังติดตามและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายกลุ่มไป ปัจจุบันมีหนี้ค้างทั้งหมด 208,193.24 บาท 6กลุ่ม

ลองดูกันหน่อยนะจ๊ะพี่น้อง หนี้ 208,193 บาท 6กลุ่ม=หาร 60 คน = เป็นหนี้คนละ 3,469 บาทต่อคน เหตุผลนี้หรือเปล่าวที่ถูกเรียกเงินคืน

หรือมีเหตุผลอื่นๆ ถ้าเหตุผลเรื่องการบริหารจัดการก็ต้องไปดูว่าใครเป็นคนบริหารจัดการ ก็ต้องไปพัฒนาเรื่องบริหารจัดการของคนที่ดูแล

ไม่ใช่มาเรียกกองทุนคืนโดยไม่มีเหตุผล และแรงงานไม่ได้รับรู้ในวงกว้าง ต้องทำประชาพิจารณ์แบบสอบถามความคิดเห็นก่อน

อยากให้ช่วยกันดูเรื่องใกล้ตัวและเป็นประโยชน์กับพี่น้องแรงงานก่อนที่จะสายไป

รายงานความก้าวหน้าให้พี่น้องได้รับทราบเรื่องที่ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนแรงงานนอกระบบ

สุจิน

ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ กทม.

*

1.1 จุดเปลี่ยนของเครือข่ายแรงงานนอกระบบภาคประชาชนครั้งที่ 1

เมื่อปี 2550-2552 เครือข่ายแรงงานนอกระบบภาคประชาชนได้รับโอกาสให้เข้ามาเรียนรู้ (เรื่องการบริหารจัดการ) โดยผ่านเครือข่าย NGO ในรูปแบบเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายแรงงานนอกระบบรับทุนจากแหล่งทุน สสส. และได้ดำเนินกิกรรมร่วมกับพี่น้องในภูมิภาค 5 ภาคตามแผนที่กิจกรรมที่เสนอไป ต่อมาเมื่อหมดสัญญาลง เราได้สรุปบทเรียนจากการทำกิจกรรมร่วมกับพี่น้องทั้ง 5 ภาค สิ่งที่เราได้

1. ได้แกนนำแรงงานนอกระบบ 5 ภาคที่มีความเข้าใจ เรื่องสิทธิ/การจัดการทางอาชีพที่เหมาะสม/สุขภาพอาชีวะอนามัย(การส่งเสริมและป้องกัน)/สวัสดิการขั้นพื้นฐานระดับกลุ่มอาชีพที่จัดทำกันเองเบื้องต้นเพื่อให้ภาครัฐมาต่อยอด/มีความรู้และเข้าใจในการเข้าไปใช้ทรัพยากรใน อปท. ของตนเองได้

2. เริ่มได้การยอมรับและมีส่วนร่วมจาก อปท.ที่มีความรู้ความเข้าใจและนำทรัพยากรที่มีอยู่แล้วใน อปท.มาร่วมกันในการจัดการพัฒนาท้องถิ่นตนเองในทุกมิติ

3. เริ่มได้รับความร่วมมือจากสาธารณะสุขระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด มาให้ความรู้เรื่องอาชีวะอนามัยในการประกอบอาชีพของกลุ่มเครือข่ายแรงงานนอกระบบในชุมชน

4. ได้เริ่มจัดตั้งกองทุนสวัสดิการกลุ่มอาชีพในชุมชน/ตำบล

5. กลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบได้เริ่มเข้าใจในการจัดการกับอาชีพของตัวเอง คือเริ่มจากตัวเอง เช่น การคิดต้นทุนในการลงทุนไป ค่าแรงตัวเอง/ค่าอุปกรณ์/ค่าพื้นที่ตัวเอง/ค่าเสื่อมของดิน/วิธีป้องกันและอื่นๆ ที่เมื่อก่อนมองข้ามไป บางพื้นที่ก็ได้เปลี่ยนทัศนคติหันมาใช้ปุ๋ยชีวะภาพเพื่อดูแลสุขภาพและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความภูมิใจของเครือข่ายแรงงานนอกระบบภาคประชาชนที่ได้ช่วยกันทำร่วมกันมาทั้ง 5 ภาคในแต่ละพื้นที่และคาดหวังว่าต้องขยายความรู้ความเข้าใจให้กับพื้นที่อื่นๆต่อไปในอนาคต

เครือข่ายแรงงานนอกระบบภาคประชาชน

*

1.2 จุดเปลี่ยนของเครือข่ายแรงงานนอกระบบภาคประชาชนครั้งที่ 2

เมื่อปี 2553 ได้เริ่มโครงการใหม่แต่ทำในรูปแบบเดิม คือทำเรื่องอาชีวะอนามัยกับกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบที่มีความเสี่ยงในด้านสุขภาพ ตัวชี้วัดเมื่อทำไปแล้วต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ ในด้านส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ เพื่อนำไปจัดทำเป็นนโยบายเรื่องการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของแรงงานนอกระบบทั้งในระดับตำบลและระดับชาติต่อไป

แต่เป็นที่น่าเสียใจมากทางเครือข่ายแรงงานนอกระบบภาคประชาชนไม่ได้รับการไว้วางใจให้ได้ทำต่อทั้งๆที่ควรจะได้ทำต่อยอดในพื้นที่ที่มีพื้นฐานในด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องอาชีวะอนามัยอยู่แล้วเพื่อที่จะได้ขยายความรู้ความเข้าใจไปยังพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่นๆต่อไป

ปัญหาคือเครือข่าย NGO ดึงเอากลับไปทำเสียเองทั้งๆที่ได้ฝึกชาวบ้านให้ได้เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการโครงการ การบริหารจัดเครือข่ายทั้งในระดับกลุ่ม/พื้นที่ตำบล/ระดับชาติ แต่กลับไม่พัฒนาต่อ โยนทิ้งเสียกลางคันจึงเป็นที่น่าเสียดายมากๆๆๆ การทำงานควรเป็นการทำงานแบบเดินคู่ขนานกันไประหว่างเครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่าย NGO เครือข่าย NGO ควรเป็นคุณอำนวย/คนกลาง/เป็นที่ปรึกษาเท่านั้นไม่ควรเป็นผู้ปฏิบัติเสียเอง ควรให้เครือข่ายภาคประชาชนเป็นผู้ปฏิบัติเพราะเครือข่ายภาคประชาชนจะต้องเป็นผู้ที่ถูกพัฒนาต่อไป ซึ่งไม่ใช้เครือข่าย NGOเพราะเครือข่าย NGO มีความรู้อยู่แล้ว แต่เครือข่ายภาคประชาชนมีประสบการ ทั้งสองอย่างจึงควรบวกกัน

เรื่องสองมาตรฐานมันเกิดขึ้นจริงๆ เกิดตั้งแต่วงเล็กๆและก็ค่อยๆขยายไปสู่สังคมใหญ่จนถึงระดับชาติ จึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวของสังคมไทย เป็นความเห็นของเครือข่ายแรงงานนอกระบบภาคประชาชน ที่ขอแสดงความคิดเห็นในระดับของความเข้าใจและบวกกับประสบการณ์ของการทำงานที่ผ่านมาของเครือข่ายแรงงานนอกระบบภาคประชาชน

เครือข่ายแรงงานนอกระบบภาคประชาชน
*

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

5... วิธีการทำงานกับ “คนที่เราไม่ชอบหน้า”


วิธีการทำงานกับ “คนที่เราไม่ชอบหน้า”

ก็เข้าใจว่าไม่มีใครเพอร์เฟ็คท์ได้เต็มร้อย แต่ก็มีไม่น้อยที่ต้องฝืนใจทนทำงานกับคนที่เราแสนจะ..เหม็นขี้หน้า แต่ถ้าจะปล่อยให้แต่ละวันเป็นวันแห่งความทรมานใจ ก็เป็นการบั่นทอนกำลังใจเกินไป ลองคิดใหม่ ทำใหม่ ให้ทำงานกันได้ราบรื่นดีกว่าไหม

1. เปิดใจให้กว้าง ลดความรู้สึกไม่ชอบในใจลงไปสักนิด...แค่นิดเดียวก็จะทำให้คุณฟังเขาพูดได้รื่นหูมากขึ้น

2. เน้นที่ตัวงานมากกว่าตัวคน เวลาสั่งงานให้เน้นที่งานมากกว่าระบุตัวคุณ เช่นแทนที่เขาจะบอกว่า “คุณต้องส่งงานนี้ที่ฉัน ภายในวันศุกร์” ก็เปลี่ยนเป็น “รายงานชิ้นนี้ต้องส่งนายวันศุกร์นี้ค่ะ”

3. คุยกันแบบตัวต่อตัวหรือทางโทรศัพท์ สำหรับเรื่องสำคัญ หรือเรื่องที่คิดว่าจะมีปัญหาผิดใจกันได้ง่ายๆ

4. พูดกันให้สั้น กระชับ ตรงประเด็น ไม่อยากเถียงกันมากขึ้นอธิบายทุกอย่างให้ชัดเจน

5. ให้เขารู้ผลเสียที่จะตามมา ถ้าเขาทำไม่ดี เช่น บอกว่าถ้าเขาส่งงานไม่ทันเดทไลน์จะเป็นอย่างไร “ถ้าคุณปิดต้นฉบับไม่ทันศุกร์นี้ หนังสือก็จะออกช้านะ”

6. ถ้ามีประชุม เตรียมพร้อมทุกอย่างในส่วนของตัวเองอย่างดีที่สุด และก็ไม่ต้องตำหนิใครถ้าคนอื่นไม่พร้อม

7. ถ้ามีเรื่องต้องโต้แย้ง (มั่นใจว่า...มีเถียงแน่ๆ) ให้จดประเด็นที่ต้องพูดเป็นข้อๆ แล้วคุยให้อยู่ในประเด็นนั้นให้ได้

8. ไม่นินทาฝ่ายตรงข้ามลับหลัง ประเภทว่าปิดกันให้แซด! น่ะ...ถึงเจ้าตัวชัวร์

9. ใจเย็นๆ ถ้าทำงานกับคนที่ไม่ชอบ...นี่คือคาถาที่สำคัญที่สุด

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

4... ของขวัญถึงนายกฯ...จากแรงงานนอกระบบ


แค่นโยบาย หาเสียงแค่นั้น พูดให้มันดูดีไปงั้นแระ...ค่าไฟฟรี...แต่เดี๋ยวก่อน ขอดักคอพวกที่จะมาพูดว่า ถ้าไม่ดีทำไมตอนลุงสมัครทำเสื้อแดงทำไมถึงได้ชื่นชม...เพราะมันไม่เหมือนกันนะครับ

เพราะตอนลุงสมัครทำ แกไม่ได้ไปเก็บเพิ่มเอาจากคนที่ใช้มากกว่า 90 หน่วย และเป็นมาตรการช่วยเหลือชั่วคราวเพียง 6 เดือน โดยใช้เงินจากภาษีในการช่วยเหลือ

แต่ของตามาร์คนี่ ทำเป็นนโยบายตายตัวเลย และที่สำคัญเล่นมาเก็บ(เพิ่มค่าFT)เอากับประชาชนที่ใช้เกิน 90 หน่วย ไปจ่ายแทน ซึ่งก็เท่ากับผลักภาระมาเพิ่มให้ประชาชนแบบเต็มๆ

ก็ไม่รู้ว่ามันกล่องของขวัญอะไร เปิดออกมาดันเป็น ซองผ้าป่า แถมยังบังคับให้จ่ายอีกด้วย

คอยดูนะเดี๋ยวลิ่วล้อก็มาแก้ต่าง...ให้ใช้หลอดตะเกียบ กินไฟน้อย บ้านหนึ่งติดห้องละหลอด11w ตู้เย็นไม่ต้องใช้เอาผักหมูเนื้อใส่ถุงห่อให้แน่นหนาแช่ในโอ่งน้ำ พัดลมก็เอาพัดมือมาโบกแทน รีดผ้าก็ไปหาเตารีดแบบเติมถ่านและใบตองมารองรีด วิทยุก็ใช้ถ่านไฟฉายตรากบอ้บๆๆ tv14"ใช้แบตเตอรี่เสียบซะ...เดี๋ยวไม่เห็นหน้าหล่อเหลาของตามาร์คตอนเสนอโปรเจ็คใหม่ๆ...อิอิ


แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ น.ส.สุชิน แสงสว่าง

คิดไม่ออก บอกไม่ถูก กับปัญหา แรงงานนอกระบบ ปรึกษาสุชิน...


ทำตามนี้ค่ะ...

1. ไปที่กล่อง แสดงความคิดเห็น
2. พิมพ์ ความคิดเห็น ของคุณ
3. ควรระบุชื่อต่อท้าย จะได้ทราบว่าเป็นใคร?
4. เลือกโปรไฟล์... ให้คลิกที่ > แล้วเลือก ไม่ระบุชื่อ
5. คลิก แสดงตัวอย่าง
6. การยืนยันคำ พิมพ์อักษรภาษาอังกฤษที่คุณเห็น
7. คลิก ส่งความคิดเห็น

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2553

3... อย่าห่วงงานจนลืมครอบครัวและคนที่คุณรัก


"พ่อครับ ขอยืมตังค์หน่อย"

เสร็จจากงานถึงบ้าน เกือบสามทุ่มเข้าไปแล้ว เขาเดินเข้าบ้าน ที่ดูเงียบเหงา เนื่องจากภรรยาเสียชีวิตไปเมื่อปีกลาย ทิ้งลูกชายคนเดียวไว้กับเขาให้หาเลี้ยงลูกตามลำพัง ดีว่าเจ้าหนูน้อยพอจะช่วยตัวเองได้บ้าง อาหารก็กิน อาหารปิ่นโต ที่ผูกประจำ หากินเองได้ ทำให้ไม่เป็นภาระมากมายนัก

เข้ามาในบ้าน เหงื่ออาบแก้ม ยังไม่ทันได้พัก ผู้เป็นพ่อ เห็นหน้าลูกชายวัยซน ที่รอรับหน้า เอ่ยปากทัก "พ่อครับ วันนี้ทำงานเหนื่อยมั้ยครับ"

"เหนื่อยสิลูก แล้ววันนี้ทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอ" ผู้เป็นพ่อตอบเนือยๆ พร้อมกับถาม ต่อด้วยความเคยชิน

"เสร็จหมดแล้วครับ คือ ผมมีเรื่องบางอย่างอยากจะถามพ่อน่ะ พ่อว่างหรือยังครับ" ลูกชาย ตัวน้อย ถามต่อ

"เดี๋ยวพ่อจะไปอาบน้ำ หาข้าวกินข้าวซักหน่อย แล้วคงจะเข้านอน วันนี้เหนื่อยเหลือเกิน ว่าแต่แกจะถามอะไรพ่อเหรอ" ผู้เป็นพ่อ ถามด้วยน้ำเสียงอ่อนล้า

"คือผมอยากรู้ ว่า พ่อทำงานได้ ค่าจ้างวันละเท่าไร ครับ" ลูกชายถามด้วยน้ำเสียงใสซื่อ

หันมามองหน้าลูกชาย พร้อมกับขมวดคิ้วด้วยความสงสัย แล้วผู้เป็นพ่อ...แต่ก็ตอบไปว่า "วันล่ะ สี่ร้อย"

"งั้นผม ขอยืม ตังค์ พ่อ ซักสองร้อยได้มั้ยครับ" ลูกชาย ตัวน้อย เอ่ยปากด้วยสายตาวิงวอน

"หา แกว่าไง นะ" ผู้เป็นพ่อ ขึ้นเสียงด้วยอารมณ์ ก่อนที่จะหันมา พูดกับลูกชายด้วยเสียงเข้มขึ้นกว่าเดิม

"นี่ฟังนะ แกคิดว่าเงินทอง หาได้ง่ายๆเหรอ กว่าพ่อจะได้เงินสี่ร้อยบาท ต้องทำงาน เหนื่อยตั้งแต่เช้ายันค่ำ แต่พอกลับมาถึงบ้าน เจอแก รอขอยืมเงิน พ่อง่ายๆ แบบนี้นี่นะ แกลองไปคิดดูให้ดีสิ ว่า แกทำประโยชน์อะไรให้พ่อบ้าง พ่อถึงจะต้องให้ เงินสองร้อยนี่ ให้แกยืม"

เด็กชายยืนนิ่ง มองหน้าพ่อ ไม่มีเสียงหลุดออกจากปาก แต่น้ำตาไหลซึมลงอาบร่องแก้มทั้งสองข้าง ก่อนที่จะหันหลังเดินกลับห้องตัวเอง อย่างซึมเซา

หลังจากอาบน้ำเสร็จ แวะเข้าครัว หาข้าวปลากินเรียบร้อย เขาหยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบ เดินไปที่ระเบียง ความรู้สึกเคร่งเครียดที่ได้รับมาจากงานนอกบ้านเริ่มผ่อนคลาย คิดไปถึงอดีตที่ผ่านและงานที่ทำมาทั้งวัน แล้วก็ย้อนกลับคิดไปถึงลูกชายตัวน้อย

ลูกเป็นเด็กดี ไม่เคยเกเร ไม่เคยเอ่ยปากขอเงินเพิ่ม นอกจากเงินค่าขนมที่เขาให้ประจำวันเท่านั้น แต่วันนี้ทำไมถึงเอ่ยปากยืมเงิน

เมื่อสักครู่ เขาเหนื่อยเกินไป หรือ เครียดเกินไปหรือป่าว ถึงได้ใช้อารมณ์กับลูกไปอย่างนั้น เมื่อได้คิด เขาดับบุหรี่ แล้วเดินไปที่ห้องลูกชายไฟในห้องนอนดับแล้ว

เมื่อเปิดประตูเข้าไป เอื้อมมือเปิดไฟในห้อง หนูน้อยนอนตะแคงหน้า ตายังคงลืมจ้องมองมาที่ประตู แก้มที่แนบกับหมอน ชุ่มด้วยน้ำตา พร้อมเสียงสะอื้นเบาๆ อยู่คนเดียว

เขาเดินไปนั่งที่ขอบเตียงมือลูบผมลูกชายเบาๆ พร้อมกับเอ่ยปากด้วยน้ำเสียงเครือ จุกคอ

"พ่อขอโทษ นะลูก เมื่อกี้พ่อเหนื่อยมามากเลยใช้อารมณ์ กับลูกมากไปหน่อย จริงๆ ตะกี้พ่อไม่ได้ถามลูกด้วยซ้ำว่า ลูกอยากยืมเงินพ่อไปทำไม ลูกอาจจะมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้เงินก็ได้ เงินแม้ว่าจะหาได้ลำบาก ไม่ได้ได้มาง่ายๆ แต่ถ้าลูกมีเหตุผลเพียงพอ พ่ออาจจะให้ยืมก็ได้ เพราะว่า ลูก น่ะสำคัญสำหรับพ่อเหนือสิ่งอื่นใด และพ่อรักลูกจ้ะ"

"ว่าแต่ ไหนลูกลองบอกพ่อสิว่า ลูกอยากยืมเงินสองร้อยไปทำอะไร" ผู้เป็นพ่อถามลูกชายที่มองหน้าพ่อนิ่ง ด้วยน้ำเสียงปราณี เต็มเปี่ยมด้วยความรัก

ลูกชายตัวน้อย ส่งเสียงสะอื้นจากลำคอ "พ่อครับ ตั้งแต่แม่ตาย ผมเห็นพ่อต้องทำงานหนัก เพื่อหาเงินทุกวัน จนไม่ได้พัก ไม่ได้อยู่กับผมเลย เราแทบไม่มีเวลาได้อยู่ด้วยกัน ผมเลย ค่อยๆ เก็บค่าขนมของผมไว้ตลอดมา จนถึงตอนนี้ผมเก็บได้สองร้อยบาทแล้ว แต่พอผมรู้จากพ่อว่า พ่อทำงานได้ ค่าจ้างวันล่ะสี่ร้อย ผมจึงอยากยืมพ่อเพิ่มอีกสองร้อย ให้เป็นสี่ร้อย เพื่อจะได้ใช้เป็นค่าจ้างให้พ่อได้พัก ได้อยู่กับผม ซักวันนึงครับ"

???

เงินทอง อาจจะจำเป็น ต่อการดำรงชีวิต แต่ ครอบครัว ยังคงต้องการ ความรัก ความอบอุ่น และ เวลาที่มีให้แก่กัน

"อย่าห่วงงานจนลืม ครอบครัว และ คนที่คุณรัก"

คลิกไปฟังเพลง เงิน เงิน เงิน ที่นี่ครับ

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

2... สมัครgmail จะได้เข้าเว็บเม้าท์กัน พี่น้อง!!!!


...ต้นตระกูลผมแต่ปางบรรพ์ หลังย่ำสายัณห์ดวงตะวันเลี่ยงหลบ จะเดินทางเยื้องย่างไปไหน จำเป็นต้องใช้ จุดไต้จุดคบ

ปัจจุบันเห็นจะไม่ดี ขืนจุดไต้ที ถ้ามีใครมาพบ อาจต้องอายขายหน้าอักโข เขาต้องพากันโห่ ว่าผมโง่บัดซบ

ยุคนี้มันต้องทันสมัย เพื่อนผมทั่วไปใช้ถ่านไฟตรากบ ทั้งวิทยุ และกระบอกไฟฉาย คุณภาพมากมาย สะดวกสบายแทนคบ

ถ่านก็มีหลายอย่างวางกอง เขากลับรับรองว่า ต้องแพ้ตรากบ เหตุ และผลเขาน่าฟังครับ ขอท่านจงสดับเถอะท่านที่เคารพ...

คือเขาบอกว่า ถ่านไฟฉายตรากบ ไม่ใช่ของนอกส่งมาขยอกเงินไทย และก็ไม่ใช่ของทำภายในที่โกยกำไรส่งออกนอก

ถ่านไฟฉายตรากบ ทำในเมืองไทย โดยให้เงินกำไรหมุนเวียนอยู่ในเมืองไทย ทำให้ดุลการค้าของไทยดีขึ้น

ดังนั้น นอกจากผมจะชอบกินกบ ชอบเพลงพม่าแทงกบ และชอบเล่นไพ่กบแล้ว เดี๋ยวนี้ผมยังชอบถ่านไฟฉายตรากบอีกด้วย อ๊บๆ

*
เพลงโฆษณา ถ่านไฟฉายตรากบ โดย คุณนคร มังคลายน เป็นบทประพันธ์ที่เยี่ยมมาก แต่งยาก เพราะลงท้ายด้วย แม่กบ...

คลิกที่นี่...

พี่น้อง...นั่นคือความทันสมัยเมื่อราว 40 กว่าปีที่แล้ว เป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงจากการจุดไต้เพื่อให้ได้แสงสว่างมาเป็นการใช้ไฟฉาย

พอมายุคนี้ก็เป็นการเปลี่ยนจากการส่งจดหมายมาเป็นการส่ง email ที่สะดวกรวดเร็วและไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับในยุคนี้ใครไม่มี email ถ้าเพื่อนรู้เข้าก็คงจะถูกแซวว่า นี่เธอกำลังจะตกยุค ชั่งล้าหลังซะเหลือเกิน

email นับเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนในยุคสมัยนี้ มีประโยชน์มากมายทั้งการส่งข่าวสาร การรับข่าวสาร และการส่งข้อมูลถึงกัน ปัจจุบันมีการใช้ email กันอย่างแพร่หลาย นักเรียน นักศึกษาส่งงานอาจารย์ก็ส่งผ่าน email ส่งรูปภาพให้กันก็ส่งผ่าน email สมัครงานก็ต้องส่งเอกสารผ่าน email คนอีกซีกหนึ่งของโลกสามารถส่งข่าวสารถึงกันโดยทาง email ซึ่งใช้เวลาในการรับเพียงไม่กี่วินาที และสามารถแนบไฟล์เอกสารได้มากเท่ากับหนังสือเป็นเล่มๆ

email เป็นการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หากท่านอ่านบทความนี้จากหนังสือก็คงต้องบอกกล่าวกันถึงเรื่องอินเตอร์เน็ต แต่ที่อ่านอยู่ในขณะนี้ได้ก็แปลว่าทุกท่านรู้จักอินเตอร์เน็ตแล้วเป็นอย่างดี แต่บางคนก็ยังไม่มี email ด้วยเหตุผลว่าไม่รู้จะมีไปทำไม ไม่รู้จะสมัครยังไง ไม่รู้จะใช้ยังไง ไม่ค่อยได้ใช้ ไม่รู้จะสมัครไปทำไม ไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่อยากศึกษา แต่พี่น้อง...ตอนนี้มันจำเป็นต้องใช้แล้ว

email นั้นเป็นการส่งข่าวสารที่ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สมัครใช้งานก็ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สมัครเก็บไว้ก็ได้ นานๆ ใช้ทีก็ไม่เสียหายอะไร การใช้งานนั้นก็แสนง่าย เมื่อสมัครแล้วก็ลองใช้ไปเดี๋ยวก็เข้าใจ ผู้ให้บริการก็เอาใจผู้ใช้โดยการเปลี่ยนภาษามาเป็นภาษาไทยให้เราได้ใช้งานกันง่ายขึ้น เมื่อใช้ใหม่ๆ ก็ทดลองส่ง email ถึงตัวเองก่อน ส่งผิดส่งถูกไม่มีอะไรเสียหาย

แล้วจะสมัคร email ที่ว่านี้ได้ที่ไหน?

email มีผู้ให้บริการหลายรายจนจำไม่หวัดไม่ไหวทั้งผู้ให้บริการต่างประเทศ และในประเทศ email ที่คนใช้กันแพร่หลายฮ็อตฮิตได้แก่ Hotmail Yahoomail Gmail และมีอีกหลายๆ email ซึ่งมีอยู่มากมายมหาศาล จะสมัครทุกๆ ค่ายก็ได้ ก็ลองสมัครแล้วลองใช้เปรียบเทียบกันดู ถูกใจเจ้าไหนก็ใช้เจ้านั้น หรือสมัครทิ้งไว้ทุกค่ายก็ได้

แต่ถ้าจะให้แนะนำก็ต้องนี่เลย gmail เป็น email ของ google ให้พื้นที่เก็บจดหมายจำนวนมากถึง 7.5 Gb และไม่ตัดทิ้งแม้ไม่ได้ใช้งานนานๆ ส่วน hotmail นั้นจะมีการตัดถ้าหากไม่ได้ใช้งานนานเกิน 30 วัน ส่วน yahoo นั้นก็พอใช้ได้

วิธีการสมัคร email ง่ายมากๆ คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง จากนั้นก็กรอกข้อมูลต่างๆ ในช่องที่เขากำหนด ก็เท่านั้นเอง...พี่น้อง!

สมัคร gmail คลิกที่นี่

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

1... แรงงานนอกระบบคือใคร?


แรงงานนอกระบบคือใคร?

แรงงานนอกระบบ (Informal Workers) คือ ผู้ใช้แรงงานที่ทำงานโดยไม่มีสัญญาการจ้างงานที่เป็นทางการ หรือไม่มีนายจ้างตามความหมายของกฎหมายแรงงาน ไม่ได้ทำงานอยู่ในสถานประกอบการของนายจ้าง ไม่มีค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่แน่นอน หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ที่ทำงานชั่วคราว แรงงานอกระบบจึงเป็นแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในกรอบความคุ้มครองของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม ทำให้ไม่มีหลักประกันความมั่นคงใดๆในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่มั่นคง ค่าตอบแทนแรงงานที่เป็นธรรม สุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน และความมั่นคงในการดำรงชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยชรา

ลักษณะอาชีพที่เป็นตัวอย่างของแรงงานนอกระบบ เช่น ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้รับเหมาช่วงงานอุตสาหกรรมไปทำที่บ้าน (Industrial Outworkers) คนงานที่ทำงานไม่ประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างชั่วคราวตามฤดูกาล และลูกจ้างที่ทำงานไม่เต็มเวลา (Part-time workers) ลูกจ้างในโรงงานห้องแถว (Sweatshop) และคนงานที่ทำกิจการของตนเอง (Own Account Workers) อยู่ที่บ้านและโรงงานที่ไม่มีการตรวจสอบจดทะเบียน นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงแรงงานอิสระที่ทำงานเพื่อความอยู่รอด เช่น หาบเร่ริมถนน คนขัดรองเท้า คนเก็บขยะ และแรงงานรับใช้ในบ้าน เป็นต้น

เนื่องจากสังคมขาดระบบข้อมูลของแรงงานนอกระบบ ทำให้แรงงานเหล่านี้เข้าข่าย “ไม่มีตัวตน” ส่งผลให้แรงงานเหล่านี้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม มีรายได้ไม่แน่นอน ขาดการคุ้มครองทั้งทางด้านแรงงานและหลักประกันทางสังคม ต้องเผชิญความเสี่ยงในทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุนแรงและบ่อยครั้งกว่าแรงงานในระบบ ในขณะที่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงน้อยที่สุด

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO (International Labour Office) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสนใจและกำหนดภารกิจในการทำงานเรื่องของเศรษฐกิจนอกระบบ (Informal economy) ไว้อย่างจริงจัง ประมาณว่า ประเทศส่วนใหญ่ในโลกมีการจ้างงานภาคนอกระบบมากกว่าในระบบ และประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มีภาคนอกระบบใหญ่กว่าภาคในระบบมาก โดยมีกำลังแรงงานอยู่ในภาคนอกระบบถึงร้อยละ 80–90 ของกำลังแรงงานทั้งหมด


แรงงานนอกระบบในประเทศไทย

จากรายงาน สถานการณ์ด้านแรงงานของกระทรวงแรงงานไตรมาสที่ 2 ปี 2550 ระหว่างเมษายน-มิถุนายน ประเทศไทยมีประชากรเฉลี่ย 65.68 ล้านคน มีผู้อยู่ในวัยทำงานคือ อายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 50.97 ล้านคน และอยู่ในกำลังแรงงาน 36.69 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้มีงานทำ 35.80 ล้านคน เป็นแรงงานในภาคเกษตร 13.33 ล้านคน และนอกภาคเกษตร 22.47 ล้านคน ซึ่งเป็นแรงงานที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมจำนวนประมาณ 8.7 ล้านคน และจากผลการสำรวจแรงงานนอกระบบของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2548 รายงานว่ามีแรงงานอยู่ในระบบที่ได้รับความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมประมาณ 13.7 ล้านคน และเป็นแรงงานนอกระบบซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมจำนวน 21.8 ล้านคน แรงงานนอกระบบสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1. แรงงานนอกระบบภาคการผลิต เป็นแรงงานนอกระบบกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่ง คือแรงงานที่ทำการผลิตสินค้า หรือทำงานอยู่ที่บ้านของตนเอง ปัจจุบันผู้ทำการผลิตที่บ้านกระจายตัวอยู่ทั่วไปในห้องแถวตรอกซอกซอย ชุมชนแออัดในเมือง และชุมชนชนบทที่รายได้จากเกษตรกรรมไม่สามารถจะยังชีพครอบครัวเกษตรกร แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้านประกอบด้วย

1.1 ผู้รับงานไปทำที่บ้าน (Sub Contracted Workers) เกิดจากการจ้างงานที่นายจ้างในภาคอุตสาหกรรมพยายามลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจการค้าเสรี ด้วยการอาศัยช่องว่างการคุ้มครองของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี 2541 จ้างแรงงานให้ทำการผลิตในบางขั้นตอน หรือทุกขั้นตอน การประกอบชิ้นส่วน ตลอดจนการบรรจุหีบห่อ อยู่ภายนอกสถานประกอบการด้วยค่าจ้างแรงงานราคาถูก งานที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านกำลังทำอยู่นั้นมีมากมายหลายประเภท ทั้งการเย็บเสื้อผ้า ผลิตเครื่องหนัง ทำรองเท้า ดอกไม้พลาสติก เจียระไนพลอย และอื่นๆ

1.2 ผู้ผลิตเพื่อขาย (Self Employed) คือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ผลิตสินค้าขึ้นจากภูมิปัญญาทักษะความสามารถของตนเอง นำไปจำหน่าย ที่เรารู้จักกันดีในฐานะผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) หรือวิสาหกิจชุมชน บางครั้งผู้ผลิตเพื่อขายก็อาจจะรับคำสั่งซื้อ (Order) มาจากผู้ประกอบธุรกิจการขาย หรือธุรกิจการผลิตที่มีขนาดใหญ่กว่า ผู้ผลิตเพื่อขายมีทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคล และที่เป็นกลุ่ม ซึ่งในหลายกรณีพบว่าในบุคคลคนเดียวกัน กลุ่มอาชีพกลุ่มเดียวกัน มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพไปมาระหว่างผู้รับงานไปทำที่บ้านกับผู้ผลิตเพื่อขาย คือเมื่อไม่มีงานส่งมาจากโรงงาน หรือผู้ว่าจ้างก็จะผลิตไว้เพื่อขาย

2. แรงงานนอกระบบภาคบริการ เช่นลูกจ้าง และพนักงานบริการตามร้านอาหาร หาบเร่และแผงลอย คนเก็บขยะ คนรับซื้อของเก่า หมอนวดแผนโบราณ คนขับรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างและรถแท็กซี่สาธารณะ คนทำงานบ้าน เป็นต้น

3.แรงงานนอกระบบภาคเกษตร หมายถึงลูกจ้างภาคเกษตร และเกษตรกรพันธะสัญญา เป็นต้น


ปัญหาของแรงงานนอกระบบ

1. ไม่เป็นที่รับรู้ของสังคม (Invisible) เนื่องจากสังคมไทยขาดระบบข้อมูลของแรงงานนอกระบบ ทำให้แรงงานเหล่านี้เข้าข่าย “ไม่มีตัวตน” ส่งผลให้แรงงานเหล่านี้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม มีรายได้ไม่แน่นอน ขาดการคุ้มครองทั้งทางด้านแรงงานและหลักประกันทางสังคม ต้องเผชิญความเสี่ยงในทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุนแรงและบ่อยครั้งกว่าแรงงานในระบบ ในขณะที่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงน้อยที่สุด

2. ไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เนื่องจากกฎหมายสำคัญๆ ด้านแรงงานคือ คือ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ร.บ.ความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายฉบับอื่นๆ ที่มีอยู่ล้วนแต่ครอบคลุมเฉพาะแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบจึงไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเหล่านี้ แม้ในปี 2547 กระทรวงแรงงานจะได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานรับไปทำที่บ้าน แต่ก็ยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองในหลักการที่สำคัญอีกหลายประการ โดยเฉพาะค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สาระสำคัญที่กฎกระทรวงให้การคุ้มครองก็คือเรื่องสุขภาพความปลอดภัย แต่ก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องกลไก มาตรการการปฏิบัติ และการบังคับใช้กฎหมายอยู่มาก

3. ค่าตอบแทนไม่เป็นธรรมและรายได้ไม่แน่นอน แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ไม่ได้รับค่าแรงขั้นต่ำ และมีรายได้ไม่แน่นอน แม้จะทำงานในลักษณะและมีคุณค่าเดียวกันกับที่ผลิตอยู่ในโรงงานก็ตาม เนื่องเพราะแรงงานเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และขาดการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองค่าแรงของตน

4. งานไม่ต่อเนื่อง ไม่สม่ำเสมอ ขึ้นอยู่กับสภาวะการขาย การตลาดของสินค้า หรือสถานการณ์ของสังคม ทำให้ไม่มีความมั่นคงในการทำงาน ไม่สามารถวางแผนการผลิตและแผนการทำงานได้

5. เข้าไม่ถึงประกันสังคม เนื่องจาก พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับปัจจุบันยกเว้นการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ทำให้ผู้ทำการผลิตขาดหลักประกันที่จำเป็นในการดำรงชีวิตที่ผู้ใช้แรงงานในระบบได้รับ ไม่ว่าจะเป็น กรณี การเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน

6. เข้าไม่ถึงทรัพยากรและการสนับสนุนจากรัฐ จึงเป็นเหตุให้ขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะฝีมือ การใช้กองทุนหมุนเวียน รวมทั้งการได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสม

7. ไม่มีองค์กร ไม่มีตัวแทน ไม่มีอำนาจต่อรอง ลักษณะการทำงานของแรงงานนอกระบบ มักจะกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปจึงขาดการรวมกลุ่ม หรือแม้จะมีการรวมกลุ่มก็เป็นกลุ่มขนาดเล็ก ประกอบกับการไม่เข้าใจในเรื่องสิทธิของตนเองในฐานะแรงงาน จึงไม่มีอำนาจในการต่อรองทั้งกับนายจ้าง หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

8. มีปัญหาสุขภาพและสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่ปลอดภัย จึงทำให้ แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพ และความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการทำงาน
*